โอ้ะแอระแบะเอื้อกอ้าก
โซเชียลเยอะจนเล่นไม่ถูก 🤔

อยากรู้ว่าอะไรอยู่ข้างใน....

*เลยวันมาแล้ว แต่รูปลงไม่หมด xD

Group photo (LEFT TO RIGHT)
หมูแดง, @mokarakom , พี่เนล , สโล้ก

Anthro.in.th

Anthro.in.th เป็นบริการ Mastodon instance ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของแอนโทร.ไทย
เซิฟเวอร์นี่เป็นเซิฟเวอร์แบบปิด คุณต้องหาเพื่อนๆที่ใช้งาน instance นี้อยู่ชวนคุณนะหรือลองถามในห้องเทเลแกรมแอนโทรไทยก็ได้