150563 แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน::
ไทยแอนโทรฯจะย้ายข้อมูลจากเซิฟเวอร์ Mastodon (ActivityPub) ANTHRO.in.th และเว็บบอร์ด (Forum) ของชุมชุนแอนโทรในไทย แอนโทร.ไทย มาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งข้อมูลที่มีการอ่านหรือเขียนในขณะนี้อาจไม่ได้รับการย้ายตามไปด้วย ขอให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้บริการข้างต้นจนถึงเวลา 23:59:59 ของวันที่ 15/5/2563

Anthro.in.th

Anthro.in.th เป็นบริการ Mastodon instance ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของแอนโทร.ไทย
เซิฟเวอร์นี่เป็นเซิฟเวอร์แบบปิด คุณต้องหาเพื่อนๆที่ใช้งาน instance นี้อยู่ชวนคุณนะหรือลองถามในห้องเทเลแกรมแอนโทรไทยก็ได้